Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us
Associació Catalana d'Universitats Públiques ,Vila universitària, Bloc F baixos, Campus de la UAB, Cerdanyola del Vallès (BCN)
Email info@cidui.org

Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones