Reunions xarxes

Reunió de la xarxa d'aprenentatge servei a les universitats catalanes

Institució:

Xarxa d’Aprenentatge Servei a les Universitats Catalanes

Abstract:  

La Xarxa d’Aprenentatge Servei a les Universitats Catalanes és una xarxa jove que neix el  juliol de 2015  amb l’objectiu d’intercanviar experiències i construir coneixement respecte la promoció, implementació, avaluació i institucionalització de l’aprenentatge servei en el context de les universitats catalanes. L'aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l'aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l'alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

*Activitat oberta a tots els participants del IX CIDUI.

Programa  i inscripcions (només per aquesta activitat)

 

 

Taula Rodona RIMA: Com visualitzar i aconseguir el reconeixement de les pràctiques d'innovació docent a les nostres universitats? Reptes presents i futurs

Institució:

RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge)

Participants:
  • Laura Borrás (UB), Directora de la Institució de Lletres Catalans i del grup de recerca Hermeneia, especialitzat en literatura digital.
  • Ramon Bragós (UPC), Sotsdirector d'innovació docent de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB).
  • Jordi Franquesa (UPC), Cap d'Estudis de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
  • Antoni Perez-Poch (UPC), Sotsdirector de l'Institut de Ciències de l'Educació.
  • Francesc Vallverdú (UPC), Vicerector d'Estudiants.

Abstract:  

La innovació docent és clau dins de la renovació pedagògica de les universitats. No obstant això, la seva visualització tant al propi professorat de les universitats com al grup públic està lluny de ser òptim. Així mateix, el reconeixement extern de les pràctiques docents de qualitat és objecte de debat, ja que en alguns entorns la recerca en docència costa de ser reconeguda. Com superar aquests reptes?

Programa  i inscripcions (només per aquesta activitat)

 

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus