Sessions plenàries

Conferència Inaugural Prof  Dr. Filip Dochy Conferència Inaugural, 5 de juliol, 12:30 - 14:00, Sala Arnau de Vilanova
Títol: L’aprenentatge d'alt impacte i 'una visió compartida' en educació superior: com podem impactar de veritat en els nostres alumnes?
Resum:  Després de 25 anys d'investigació en ensenyament i aprenentatge en educació superior, resumeixo els principals resultats de les investigacions que ens mostren com podem ensenyar de manera més efectiva i com podem aconseguir un major impacte en els estudiants. Presentaré el model HILL (High Impact Learning that Lasts: aprenentatge d'alt impacte que dura), que consta de set blocs: urgència/problema; agència de l’estudiant; cooperació; aprenentatge híbrid; aprenentatge per mitjà de l'activitat; aprenentatge flexible, i aprenentatge informal, i avaluació com a aprenentatge. Bàsicament, la investigació mostra que, amb menys classes magistrals (lecture) i amb més treball en grup dels estudiants, emprant Internet, i en una gran varietat de situacions en què ells també assumeixen responsabilitats, l’impacte de l'aprenentatge és molt més gran. La implementació d'aquesta innovació educativa en l'educació superior, però, no és una tasca senzilla. Per tant, remarquem el paper d'una "visió compartida" centrada  i clara de tots els educadors en un programa d'ensenyament o universitari a fi de tenir èxit en aquesta innovació.Conferència Prof. Mike Sharples Conferència, 6 de juliol, 15:00 - 16:30, Sala Arnau de Vilanova
Títol: Innovació pedagògica: la transformació de l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació en educació superior
Resum: L'educació superior ha d’afrontar el repte global de proporcionar 100 milions de noves places universitàries que  mantinguin la qualitat educativa i formin una nova generació d'emprenedors digitals. Això només es pot fer mitjançant l'adopció de mètodes innovadors de desenvolupament dels cursos, la tramesa en línia i una nova pedagogia. Abordaré la qüestió de les innovacions en l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació de l’Open University, que inclou mètodes àgils de desenvolupament dels cursos, l'aprenentatge social obert massiu, l'aprenentatge híbrid i el combinat, i la conjuminació de disseny d’aprenentatge i anàlisi predictiva. També em basaré en els informes anuals Innovating Pedagogy per proposar nous mètodes d'ensenyament que puguin tenir un impacte positiu en l'educació superior en els propers deu anys.

 

Taula Rodona, 7 de juliol, 12:00-14:00, Sala Arnau de Vilanova
Títol: La formació del professorat com a factor del seu desenvolupament professional i de millora de la qualitat de la docència: avaluació i anàlisi institucional del seu impacte
Resum: A partir de la incorporació a l'EEES, l'establiment dels sistemes interns de garantia de qualitat dels centres i les titulacions ha implicat que les universitats estiguin involucrades en els processos d'avaluació dels plans docents i del professorat per demostrar la qualitat de la institució. Dins d'aquests processos, s'utilitzen, com indicadors de millora de la docència, les dades procedents de la formació del professorat i de la innovació docent. Aquests dos factors influeixen, directament, en la qualitat educativa. El desenvolupament dels programes institucionals de formació i innovació docent, així com el reconeixement, l’avaluació i l’anàlisi de l'impacte d’aquests, és una de les estratègies que les universitats apliquen com a element de millora.
A partir del plantejament de diferents qüestions, la taula rodona pretén debatre  l'anàlisi institucional de l'impacte de la formació del professorat en la millora de la qualitat de la docència i del desenvolupament professional del professorat. Aquesta perspectiva ha de proporcionar-nos informació a fi d’analitzar el model de formació actual del professorat i dels criteris i indicadors per a la seva acreditació, i proposar-hi estratègies de millora.

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus