Simposis

Simposi 1 “Innovative teaching for a responsible and critic education”

Institucions:

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Fundació Autònoma Solidària (FAS), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Participants

  • Niels Mejlgaard, Aarhus University (Dinamarca)
  • Nadja Gmelch, ACUP
  • Gema Revuelta, UPF
  • Jordi Prat, UAB

Abstract:

Partint de dos projectes que tenen com a objectiu principal introduir el concepte de la RRI i l’Educació per al Desenvolupament en la formació universitària – per una banda el projecte europeu Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation (HEIRRI), liderat per la Universitat Pompeu Fabra, i, per altra banda, el projecte ESDU – Impulsant l’Educació per al Desenvolupament en el context universitari a Catalunya, liderat per la Fundació Autònoma Solidària i que rep suport de l’Ajuntament de Barcelona – durant el simposi es tractaran les següents preguntes:
• Com contribuir a una educació transformadora a través de la innovació docent?
• Quins exemples de la pràctica coneixem què fomenten una formació transformadora?
• Quin tipus de formació oferir perquè els futurs professionals considerin les implicacions del seu treball en la societat?
• Com introduir aquests elements en els currículums universitaris?
• Quines oportunitats / quins obstacles hi ha actualment per a la innovació docent en l’àmbit de la formació transformadora?Simposi 2 “El concepte de Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) com a base  per a un marc de qualificació docent del professorat universitari”

Institució:

RED-U (Xarxa Estatal de Docència Universitària)

Participants

  • Amparo Fernández March RED-U
  • Jo Peat, University of Roehampton (United Kingdom)
Resum:

El desenvolupament professional docent del professorat universitari requereix, amb urgència, un marc global que, d'una banda, ofereixi una referència clara que serveixi d'orientació i punt de trobada (de què parlem quan emprem el terme desenvolupament professional docent, quins tipus de mèrits i activitats ha de comprendre una "carrera" docent i com podem contribuir, des de les institucions, a aquest desenvolupament) i, de l’altra banda, constitueixi la base per a l'elaboració de criteris per avaluar i reconèixer el treball del professorat en aquest àmbit. El simposi proposa la idea de Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) com a suport conceptual apropiat per construir aquest marc global i donar forma concreta a la idea de desenvolupament professional en el terreny de la docència universitària. La projecció d'aquest concepte en un marc de qualificació docent del professorat, a la manera del Professional Standards Framework (UKPSF) del Regne Unit, permet, en principi, establir un trajecte i un sistema de reconeixement per al desenvolupament professional del professorat universitari en matèria docent. El propòsit d'aquest simposi és debatre les possibilitats del concepte de SoTL per articular, també, a casa nostra, un marc de desenvolupament professional docent, coneixent de primera mà l'experiència de l'aplicació de l’UKPSF al Regne Unit.

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus