Procediment de participació amb Comunicació

Es recomana haver llegit prèviament l’apartat de Normativa General de participació

  1. Inscripció al IX CIDUI

Per presentar una comunicació s’ha d’inscriure, com a mínim, l’autor que la presentarà.  La data límit per a inscriure’s és el dia 19 de juny de 2016 .
Tot el procés es realitzarà a través de la plataforma ConfTool .

  1. Lliurament de propostes de comunicació

Dates: 10 novembre de 2015 al 20 de gener de 2016 31 de gener de 2016.
Cal utilitzar la plantilla PROPOSTA . No s’acceptaran comunicacions que no es presentin amb aquesta plantilla.

IMPORTANT. Aspectes a tenir en compte per omplir la plantilla de la PROPOSTA:

  • Permet copiar text des d’altres editors de text.
  • Totes les imatges/taules/gràfics s’hauran d’inserir en format JPEG, al final de la proposta. 
  • Un cop s’insereix imatge/taula/gràfic, es pot substituir, però NO es pot eliminar.
  • No incloure el nom dels autors a la plantilla de la proposta.
  • Permet guardar la informació i seguir treballant en un altre moment
  • La plantilla s’ha de guardar amb la ID de la contribució que genera la plataforma Conftool.

Lliurament: A través de la plataforma ConfTool.
Notificació de la resolució del Comitè Científic: a partir del 14 de març de 2016.

  1. Lliurament del text final de les comunicacions

Dates: Del 29 de març al 22 de maig de 2016.
El text final de les comunicacions acceptades es lliurarà a través de la mateixa plataforma ConfTool mitjançant la plantilla FINAL

  1. Presentació de les comunicacions durant el congrés

Les comunicacions en format oral tindran un temps de 10 minuts per a l'exposició i 5 minuts per al debat. Per al bon transcurs del congrés, es demana portar els materials i provar-ne el funcionament abans de la presentació.

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus