Benvinguda

Ens plau informar-vos sobre el IX CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació) que tindrà lloc a Bellaterra (Barcelona) a la Universitat Autònoma de Barcelona, els dies 5, 6 i 7 de juliol de 2016.  Aquesta edició porta per títol Impactes de la innovació en la docència i l’aprenentatge. Amb aquest lema, s’estan organitzant diversos actes i activitats que giraran entorn de quatre àmbits temàtics diferents relacionats amb l’educació superior.

Des de l’organització de la primera edició l’any 2000, el CIDUI s’ha anat celebrant cada dos anys, com una iniciativa consolidada que aplega un gran nombre de professorat, i altres professionals de l’educació, empès per la voluntat de fer de la universitat una institució que respongui als reptes de la nostra societat.

Per aquesta nova edició, es proposa crear un espai d’intercanvi i d’anàlisi de l’impacte de les diferents experiències d’innovació docent i aprenentatge en l’educació superior en aquests darrers anys. El context actual ens porta a reflexionar sobre les diverses accions i investigacions que s’han realitzat al llarg de la trajectòria del congrés i conèixer l’impacte que han suposat dins l’àmbit universitari. A partir d’aquesta anàlisi, cal reflexionar sobre quines són les línies de futur que definiran les nostres metodologies, les recerques, els continguts, etc.  

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus