Comitès

Comitè Científic

El Comitè Científic del IX CIDUI està composat per uns 70 membres, experts en Educació Superior que provenen de les 8 universitats organitzadores del CIDUI, així com de la resta d’Espanya i de l’àmbit internacional. A més, compta amb un Coordinador, una Comissió Permanent i una Secretaria.
La seva tasca consisteix en avaluar i assegurar la qualitat del contingut acadèmic del congrés. Per aquest motiu els textos són avaluats de manera anònima i per un mínim de dues persones.
Tanmateix, per tal de no generar conflicte, no podran signar com a primer autor en cas de presentar una comunicació al IX CIDUI. L'organització del congrés garanteix que les propostes de comunicació en les que un membre del Comitè Científic aparegui com a coautor siguin sempre avaluades per membres procedents d'una altra universitat.
Als membres que assisteixin al IX CIDUI se'ls acostuma a demanar la moderació d’alguna de les sessions del congrés, la seva participació en el jurat dels premis a les millors comunicacions pòster, o la col·laboració amb tasques similars durant els 3 dies del congrés.

Consulteu la llista dels membres del Comitè Científic

 

Comitè Organitzador

El Comitè Organitzador del IX CIDUI està composat per 24 membres, 3 de cadascuna de les 8 universitats organitzadores del CIDUI.
Entre les seves funcions podem destacar que nomena els membres de la Comissió Executiva, els membres del Comitè Científic i els membres del Comitè Assessor (aquests dos comitès, d'acord amb la proposta de la Comissió Executiva). Seguint el suggeriment de la Comissió Executiva, el Comitè Organitzador del IX CIDUI és el responsable d'aprovar la temàtica del CIDUI i dels Simposis, el pressupost del CIDUI, les memòries del CIDUI i els Simposis, i els nous acords institucionals. També pertoca a aquest comitè ratificar el procés d'avaluació de les comunicacions, i vetllar pel bon funcionament i la independència del congrés.

Consulteu la llista dels membres del Comitè Organitzador

 

Comissió Executiva

La Comissió Executiva del IX CIDUI està composta per 8 membres procedents del Comitè Organitzador, garantint la presència d'un membre de cadascuna de les 8 universitats organitzadores del CIDUI.
Les funcions de la Comissió Executiva es concreten en proposar temàtiques, continguts, estructura, ponents i possibles línies estratègiques del CIDUI; gestionar l'organització del CIDUI i els Simposis; prendre decisions de caràcter procedimental; desenvolupar les relacions institucionals acordades pel Comitè Organitzador; executar tasques i gestions aprovades pels comitès; i elaborar els pressupostos i les memòries anuals del CIDUI i dels Simposis pel Comitè Organitzador.

Consulteu la llista dels membres de la Comissió Executiva

 

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus