Programa dia a dia

Dimarts 5 de juliol

8:30-9:30

ACREDITACIÓ

9:30-11:30

Sessió Oral 1.1
(Aula turisme)
Sessió Oral 1.2
(Aula turisme)
Sessió Oral 1.3
(Aula turisme)
Sessió Oral 1.4
(Aula turisme)
Sessió Oral 1.5
(Aula turisme)
Sessió Monogràfica 1
(Sala Lluís Vives I)
Sessió Monogràfica 2
(Sala Lluís Vives II)

11:30-12:30

Sessió Pòster 1 (inclou servei de cafè)
(Passadís Sala Arnau de Vilanova i sales Lluís Vives I i II)

12:30-14:00

Acte de benvinguda

Sr. Josep Pallarès (Director general d’Universitats),
Sr. Jaume Casals (Vicepresident de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques – ACUP, Rector UniversitatPompeu Fabra)
Sr. Josep Ros (Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, Universitat Autònoma de Barcelona)
Sra. Begoña Gros (coordinadora del Comitè Organitzador del CIDUI)

 

* Conferència Inaugural: “High impact Learning and ‘a shared vision’ in Higher Education: How do we really create impact on our learners?”; a càrrec del Prof  Dr. Filip Dochy
(Sala Arnau de Vilanova)

14:00-15:30

Dinar
15:00-16:00 Sessió Pòster 2
(Passadís Sala Arnau de Vilanova i sales Lluís Vives I i II)
16:00-18:00 Sessió Oral 2.1
(Aula turisme)
Sessió Oral 2.2
(Aula turisme)
Sessió Oral 2.3
(Aula turisme)
Sessió Oral 2.4
(Aula turisme)
Sessió Oral 2.5
(Aula turisme)
Sessió Monogràfica 3
(Sala Lluís Vives I)
Sessió Monogràfica 4
(Sala Lluís Vives II)

 

Dimecres 6 de juliol

9:00-11:00

* Simposi 1
(Sala Arnau de Vilanova)
Sessió Oral 3.1
(Aula turisme)
Sessió Oral 3.2
(Aula turisme)
Sessió Oral 3.3
(Aula turisme)
Sessió Monogràfica 5
(Sala Lluís Vives II)

Reunió de la Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitat Catalanes
(9:30 – 13:30)

(Sala Lluís Vives I)

11:00 - 11:45

Sessió Pòster 3 (inclou servei de cafè)
(Passadís Sala Arnau de Vilanova i sales Lluís Vives I i II)

11:45 - 13:30

* Simposi 2
(Sala Arnau de Vilanova)
Sessió Oral 3.4
(aula turisme)
Sessió Oral 3.5
(aula turisme)
Sessió Monogràfica 6
(Sala Lluís Vives II)

13:30 - 15:00

Dinar

15:00 - 16:30

* Conferència: “Innovating Pedagogy: Transforming teaching, learning and assessment in Higher Education”; a càrrec de Mike Sharples
(Sala Arnau de Vilanova)

16:30 - 18:30

Sessió Oral 4.1
(Aula turisme)
Sessió Oral 4.2
(Aula turisme)
Sessió Oral 4.3
(Aula turisme)
Sessió Oral 4.4
(Aula turisme)
Sessió Oral 4.5
(Aula turisme)
Sessió Monogràfica 7
(Aula turisme)
Sessió Monogràfica 8
(Aula turisme)

 

Dijous 7 de juliol

9:30-11:30

Sessió Oral 5.1
(Aula turisme)
Sessió Oral 5.2
(Aula turisme)
Sessió Oral 5.3
(Aula turisme)
Sessió Oral 5.4
(Aula turisme)
Sessió Oral 5.5
(Aula turisme)
Sessió Monogràfica 9
(Sala Lluís Vives I)
Sessió Monogràfica 10
(Sala Lluís Vives II)
Taula rodona projecte RIMA (Investigación e Innovación en Metodologías de Aprendizaje)
(Sala Arnau de Vilanova)

11:30-12:00

Pausa cafè
(Passadís Sala Arnau de Vilanova i sales Lluís Vives I i II)

12:00-14:00

Taula Rodona: “La formación del profesorado como factor de su desarrollo profesional y de mejora de la calidad de la docencia: Evaluación y análisis institucional de su impacto”; moderada pel Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD)

Clausura i entrega Premis AQU-CIDUI
Sr. Martí Casadesús (Director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – AQU),
Sr. Francesc Roca (Vicerector de Política Acadèmica i Docència, Universitat de Girona)
​(Sala Arnau de Vilanova)​

*Traducció simultània anglès <> castellà

Descarregui el programa

 
Sr. Jaume Casals (Vicepresident de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques – ACUP, Rector UniversitatPompeu Fabra)

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus