Programa comunicacions

Sessions Monogràfiques

Les sessions monogràfiques són una de les modalitats de presentació de comunicacions. Classificades en 10 sessions d’acord amb temàtiques específiques, tindran una duració de 2h i es presentaran a les sales Lluís Vives 1 i 2. Les sessions seran moderades per un relator que conduirà el debat i tindran les següents temàtiques:

  •  Sessió monogràfica 1: Avaluació de competències transversals
  •  Sessió monogràfica 2: Avaluació de l'educació superior i la qualitat institucional
  •  Sessió monogràfica 3: Desenvolupament de competències comunicatives
  •  Sessió monogràfica 4: Rendiment acadèmic i satisfacció dels graduats
  •  Sessió monogràfica 5: Gamificació en la docència
  •  Sessió monogràfica 6: Anàlisi de l'impacte dels MOOCs
  •  Sessió monogràfica 7: Experiències d'Aprenentatge-Servei
  •  Sessió monogràfica 8: Ús de les tecnologies en la docència
  •  Sessió monogràfica 9: Desenvolupament professional
  •  Sessió monogràfica 10: Millores de les pràctiques externes en la formació

En aquest enllaç podeu descarregar el programa de les sessions monogràfiques.

Sessions Orals

Les comunicacions en format oral tindran un temps de 10 minuts per a l'exposició i 5 minuts per al debat. Abans de les presentacions, els ponents hauran de provar els materials de suport que utilitzaran en la presentació. Les sessions orals es presentaran a les aules de la segona planta de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB, contigua a l’Hotel Campus. 

En aquest enllaç podeu descarregar el programa de les sessions orals.

Sessions Pòster

Són exposicions gràfiques d’experiències d'intervenció i innovació pròpies dels eixos del congrés i cenyides a la normativa del CIDUI. Els pòsters estaran exposats al llarg de l’esdeveniment, en els espais contigus a les sales Arnau de Vilanova i Lluís Vives. Les comunicacions en format pòster estaran exposades durant la sessió a què estiguin assignades.

En aquest enllaç podeu consultar les franges horàries assignades a cadascuna de les comunicacions pòster.

 

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus